مسجد نصیرالملک شیراز

ساخت وبلاگ
چکیده : این مسجددرمرکز شیراز ودرخیابان لطفعلی خان زندقراردارد .بانی مسجد میرزا حسین علی هتل صدرا ش... با عنوان : مسجد نصیرالملک شیراز بخوانید :

 

این مسجددرمرکز شیراز ودرخیابان لطفعلی خان زندقراردارد .بانی مسجد میرزا حسین علی هتل صدرا شیراز خان نصیر الملک ازبزرگان واعیان شیرازدردوران قاجاریه هتل کوثر شیراز است .ساخت درسال 1293 هجری قمری توسط استاد محمد حسن معمارشروع ودر سال 1305 پایان هتل کوثر شیراز یافت .این مسجددارای حیاط وسیع است که حوض بزرگ دروسط آن است .درسمت شمال حیاط تاق مروارید در سمت شرق شبستان باهفت ستون سنگی درسمت جنوب دوگلدسته زیبا در غرب شبستان اصلی قراردارد.که دارای دریچه ای باشیشه  رنگی است .این شبستان دارای 12 ستون سنگی شبیه به هتل کوثر شیراز مسجدوکیل وسردرهای ورودی وپیشانی هتل صدرا شیراز تاقهای آن یکسره کاشیکاری می باشد.مسجد نصیرالملک ازنظر هتل صدرا شیراز کاشیکاری ومقرنس کاری اززیباترین مساجدایران است .

 

هتل کوثر شیراز,هتل صدرا شیراز,شیراز,...
نویسنده : آگهی رایگان بازدید : 2 تاريخ : جمعه 20 مهر 1397 ساعت: 10:12