روش هاي كلي قيمت گذاري ملك آگهي رايگان

ساخت وبلاگ
چکیده : قيمت گذاري ملك بر مبناي افزودن به بهاي تمام شده در اين روش كه ابتداييترين روش قيمت گذاري ملك نيز محس... با عنوان : روش هاي كلي قيمت گذاري ملك آگهي رايگان بخوانید :

قيمت گذاري ملك بر مبناي افزودن به بهاي تمام شده در اين روش كه ابتداييترين روش قيمت گذاري ملك نيز محسوب ميشود، قيمت آگهي رايگان با افزودن يك عدد استاندارد به بهاي تمام شده تعيين ميشود .اين روش تنها زماني كارساز واقع ميشود كه قيمت تعيين شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمين كند.  قيمت گذاري ملك بر آگهي رايگان مبناي بازده مورد نظر در اين روش شركت قيمتي را تعيين ميكند كه به يك نرخ بازده از سرمايه گذاري برسد .در اجراي اين روش اگر شركت بتواند هزينهها و فروش را به صورتي دقيق برآورد كند بازده سرمايه مورد انتظار تحقق خواهد يافت .در غير اينصورت شركت به نتايج مورد انتظار دست پيدا نخواهد كرد.  قيمت گذاري ملك بر مبناي ارزش مورد تصور در اين روش، قيمت گذاري ملك بر مبناي پنداشت خريداران در مورد ارزش پروژه و نه بر پايه بهاي تمام شده آن صورت مي گيرد .سپس با استفاده از ساير اجزاي تشكيل دهنده آميزه بازاريابي، مانند تبليغات، تلاش ميشود آگهي رايگان تا بر ارزش مورد تصور در آگهي رايگان ذهن مشتريان افزوده شود .در بكارگيري اين روش براي پروژه هاي جديد نياز به تحقيقات بازار است.

 

آگهي رايگان,آگهي,رايگان,ملك,...
نویسنده : آگهی رایگان بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت: 2:22